నాశనం

ఇందులో
ది వయోలెన్స్
సుందరమైన
సాగిస్తూ
అన్ని కోరుకుంటున్నారు
ది
వారి
ఫెటిష్
లేదు
ముద్దు
నాశనం

 

 

 

13

ang kapanganakan

Ito ay tumatagal ng
libo-libo
Libong taon
tuli lalaki
biktima
bis sa ang ang babae
palabas
ang lalaking
sa ang
katotohanan
ang kapanganakan
ay

 

 

 

12

kalayan ibun

neukteuk ngaliwatan
di gambar
awewe
jiwa
Bareng nya
KEOM
entlastet
nu Nyeri naraka
Kalayan Ibun

 

 

 

11

para afecto

para afecto
vocabulario
cortado en dados

 

 

 

10

Angel

Če
Angel
od A
umira
Star
med
Vrata in Šarnir
njegov ogenj
vrže

 

 

 

9

යන්නට

ඒ සඳහා අවශ්ය වන්නේ
කරන
නිවෙසේ යතුරු
පිළිබඳ
තුළ
ශේෂ
එහි මාවත සොයාගන්නේ
යන්නට

 

8

 

 

 

 

 

le likotsi

ya litsela tsa hao
le ba Bangata ba
ka e Phoso Spur
nanarela ka le likotsi

 

 

 

7

носити

Оптерећење
оф лифе
је превелика
è једва äà
òî тхе
добро
довести
è
носити

 

6

kommer

även
vår
goda
kommer
fulla
sig själv
skuggorna
i glas

 

 

5

dea

nu
încărcat
sunt de
dulce
alimente
Manca
numai
ACEIA
Pflege le
mai departe
dea
vrea

 

4