တို့၏အသက်ဝိညာဉ်ကို

အဆိုပါလမ်း
ကြီးစွန်းတိုင်အောင်
မှာပါမှာပါ
နက်သော
ပြာသော

မျက်စိ

တံခါးဝ
တို့၏အသက်ဝိညာဉ်ကို

 

 

 

195.png

lice

ispod
šešir
raste
dobio novog
lice

 

 
194.png

կռիվ

դեմ
կրակ
այդ թույնը
մեջ
մեզ
ինքնին
քաջությամբ
կռիվ

 

 

 

192.png

አንዲት እስረኛ ሆኖ

በኋላችሁ በኋላችሁ
ወደ  ሸሸ
ውስጥ ያለውን
በገዛ  ነጻነት
ሲጸልይም የፊቱ ጋር
ግንዛቤ  በታች ያለውን
የራሱን የቆዳ
አንዲት እስረኛ ሆኖ

 

 

 

191.png

klaar geword

die vreemdeling van geen
waardigheid mens
die slaaf in die siel
het net en free
uit te ek dra met
myn die werk
klaar geword

 

 

190.png

bi o oti alagbara

eniyan mim eniyan mim
o fe fi ọwọ kan
rẹ si ti
awọn carnality
ṣugbọn awọn
arabara ifẹkufẹ
yio si mu yó
soke ni
transcendent
misery ti
bi o oti alagbara

рэкамендаваць

тэрор са гвалт
сутыкненне
і свой уласны
дзярмо
падначаленыя
рэкамендаваць

tạo các

có các
không có
trường học
các chúng tôi
đến thì càng tốt
được hình thành
hơn so với điều đó
chúng ta tự a
cuộc sống của
dài rằng rằng
tạo các

اور خوار

میں
انکار
مصائب کے خلاف
اور مصائب
ہمارے
سنترپت
خوشحالی
کنندہ ہے
خود اپنے
ضمیر
ننگے
اور خوار

méltóságát

fennállásának
megfelel a
nem pedig
kíván
megvalósult
alig észrevehető alig észrevehető
fogyatékos személy
lét
belénk
maga
neki a
megőrizze méltóságát