იქნება

ჩვენი
ინტერიერის წამყვანი
ბავშვი რჩება
შიდა
მის მიერ
ფეკალური მასა
ტყვედ
თუ
თუ არა
ის
გაირკვეს
არ არის
თავისუფლდება
იქნება

It of it

The inner
Child stays
in its
call of nature
captured
if
one
it of it
not released

Pode protexer

A devoción
ao
Alma ao redor
con outros
fósforo
tes que
alí tamén
o fillo
o interior
bo por adiantado
pode protexer

Can beware

The devotion
to the
Soul around
with others
coincide
one must
there too
the child
the interior
good in advance
can beware

Engin hönd

Jörðin skuggi
frávik frá
þinn
andlit

ljósið
hugurinn
og sál
uppfyllir

slepptu mér
skilur eins og
Ég myndi hafa
engin þyngd

hjarta mitt
hafnað
ég með
að kjósa
af sköpuninni
söngurinn

fætur mínar
missa þeirra
í miðju allra
standa hennar

Ég veit það
mig yfir
fjarlægðin
leiða mig
engin hönd

Akukho isandla

Umthunzi womhlaba
ufulathela
yakho
ubuso

ukukhanya
ingqondo
nomphefumulo
ihlangabezana

ngiphonsa
amaqabunga njenge
Ngingathanda
akukho isisindo

inhliziyo yami
inqatshelwe
nami
ukuvota
yendalo
ukucula

izinyawo zami
balahlekelwa yibo
phakathi kwabo bonke
ukuma kwakhe

Ngiyazi
ngiphelile
ibanga
ngihole
akukho isandla

Sin peso

La sombra de la tierra
se desvía de
su
cara

la luz
la mente
y alma
se reúne

déjame
deja como
Yo tendría
sin peso

mi corazon
negado
yo con
votar
de la creación
el canto

mis pies
perder el suyo
en el medio de todos
su stand

Yo se
yo sobre
la distancia
guíame
sin mano

Din ansikte

Jordskuggan
avviker från
din
ansikte

ljuset
sinnet
och själ
möter

släpp mig
lämnar som
Jag skulle ha
ingen vikt

mitt hjärta
nekas
jag med
att rösta
av skapandet
sången

mina fötter
förlora deras
mitt i allt
hennes ställning

Jag vet
mig över
avståndet
led mig
ingen hand

Aš žinau

Žemės šešėlis
nukrypsta nuo
jūsų
veidas

šviesa
protas
ir siela
atitinka

nuleisk mane
palieka kaip
Aš turėčiau
jokio svorio

mano širdis
neigė
aš su
balsuoti
kūrybos
dainavimas

mano kojos
praranda savo
visų viduryje
jos stendas

Aš žinau
man per
atstumas
vesti mane
nėra rankos

Haar stand

De aardschaduw
wijkt af van
uw
gezicht

het licht
de geest
en ziel
voldoet

laat me vallen
verlaat als
Ik zou hebben
geen gewicht

mijn hart
ontkend
mij met
stemmen
van creatie
het zingen

mijn voeten
verliezen hun
in het midden van alles
haar stand

Ik weet het
ik ben over
de afstand
leid me
geen hand